Therapie

Bij Zicht en Zien doe ik onderzoek naar  het zien, ik meet de juiste brilsterkte, bepaal de oogstand, beoordeel of alle twaalf oogspieren goed functioneren en beoordeel of de aansturing door de hersenen goed is.

Een ander belangrijk onderdeel is de samenwerking tussen de ogen en tussen de ogen en hersenen. Dit is voor de ontwikkeling van het zien, het visuele systeem en voor de mens op zich belangrijk. Immers 70 % van onze informatie komt via de ogen binnen.

Hierbij kunnen allerlei zaken mis gaan; het kan zijn dat de aanleg niet goed is of dat een ziekte of ongeval alles verstoord.Dan kunnen er verschillende problemen ontstaan.Deze kunnen variëren van scheelzien, dubbelzien, moeite hebben met focussen en onrustig kijken en vermoeidheid of hoofdpijn.

Bij Zicht en Zien kunnen we uitgebreid onderzoek doen, een diagnose stellen en advies geven over een therapie of een verdere doorverwijzing naar andere zorgverleners regelen.De therapie kan bestaan uit het geven van een (prisma) bril, afplakken van een oog, speciale oogtrainingen. In sommige gevallen adviseer ik een scheelziensoperatie in een kliniek.

Waar ik in gespecialiseerd ben is onderzoek en behandeling van lees- en kijk problemen. Met name kinderen met leesproblemen, computergebruikers en mensen met whiplash gerelateerde klachten behoren tot deze doelgroep.


kind leesproblemen leesproblemen leerproblemen dyslexie kijkklachten bij beeldschermwerk