Fixatie Disparatie meting

Met het Fixatie Disparatie onderzoek worden afwijkingen in de samenwerking zichtbaar gemaakt. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de sensorische fusie (dat wat op "hersen" niveau gebeurt) en de motorische fusie (dat wat op "oog" niveau gebeurt).

Tijdens het onderzoek kijkt de patiënt door een speciale bril met prisma‘s naar een kastje dat op 3 meter staat. Op de buitenrand van het kastje staan letters en in het centrum ziet de patiënt een opening met twee lichtgevende verticale strepen. Terwijl de patient door de speciale bril kijkt wordt gevraagd wanneer de strepen recht onder elkaar staan. Dan wordt de prismasterkte veranderd en moeten de strepen weer onder elkaar komen. Dit gaat net zolang door totdat alles dubbel wordt gezien of een van de lijnen verdwijnt.

De uitkomsten worden in een grafiek weergegeven te weten de Fixatie Disparatie Curve.

De Fixatie Disparatie curve geeft duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een eventuele behandeling.


Voorbeeld van een FD curve