Therapie

Normale Fixatie Disparatie

Wanneer een normale Fixatie Disparatie problemen geeft zijn er verschillende behandelingen mogelijk.

Verstoorde of afwijkende Fixatie Disparatie

Deze is helaas niet te veranderen, wel kunnen we de randvoorwaarden zo optimaal mogelijk maken. Zo proberen we de klachten te verminderen.

De volgende mogelijkheden kunnen verlichting geven;

  • Bril Een bril op de juiste sterkte kan voor een stabieler en rustiger beeld zorgen. Het is belangrijk om een eventuele brilsterkte te corrigeren, ook al is deze zeer gering. Soms is het nodig om vroegtijdig een leesbril te geven. De brilsterkte heeft vaak invloed op de stand en de samenwerking tussen de ogen.
  • Aanpassing in werkzaamheden Het is belangrijk goed te kijken naar de verdeling van de dagelijkse werkzaamheden. Meer afwisseling in uw werkzaamheden kan helpen uw klachten te verminderen. Lang achter de computer zitten of lang lezen, is niet aan te raden. Tussendoor activiteiten doen, die meer ontspannend zijn voor de ogen, is aan te bevelen
  • Oefeningen Wanneer het bewegen van de ogen, de oogsamenwerking zelf en/of het vermogen tot scherpstellen (accommodatievermogen) onvoldoende is, kan met oefeningen geprobeerd worden dit te verbeteren, zodat de hersenen beter in staat zijn de oogstand onder controle te houden.
  • Prismabril Bij een zeer kleine groep mensen wordt een prismabril voorgeschreven. Het gevaar van het geven van prismaglazen bij een verstoorde Fixatie Disparatie is dat de hersenen zich weer aan de prisma`s gaan aanpassen en de prisma`s na verloop van tijd geen effect meerhebben. De prismaglazen moeten dan versterkt worden.
  • PhotonWave ( syntonics) Een lichttherapie kan de eventuele visuele stress die ontstaan is verminderen.
  • Filterbril Een bril met speciale blauwfilter kan meer rust en comfort in het kijken geven.
  • Oogspieroperatie Wanneer er ook een oogstandafwijking is, kan in enkele gevallen een oogspieroperatie nodig zijn.
  • Kijken met één oog Als het bovenstaande geen effect heeft, kan afdekken van één oog of monovisie een optie zijn. Afdekken van één oog kan door middel van een matglas of een speciale contactlens. Bij mono- visie wordt het ene oog gebruikt voor veraf te kijken en het andere oog om dichtbij te kijken.